Pendidik& Tenaga Pendidik

 

No Nama Jabatan
1 Baenatun Titik Muryani, S. Pd Kepala Sekolah
2 Heri Susana Eko Pratiwi, S. Pd Guru Kelas
3 Ahmad Ritaudin Guru TIK
4 Arofi Teja Pradana, S. Pd Guru PJOK
5 Fitri Indah Sari, S.Pd Guru Kelas
6 Pipit Setyaningsih, S. Pd Guru Kelas
7 Nurrul Pebriany, S.Pd Guru Kelas
8 Fauziyah Qotrunnada, S.Pd Guru Kelas
9 Nurtsalitsa Hasan, S.Pd Guru Bahasa Inggris
10 Khoirun Nisak, S.Pd Guru Kelas
11 Susi Selita, S.Pd Guru Kelas
12 Dena Efriliyana, S.Pd Guru Kelas
13 Rahmadani Anggi Larasati, S.Pd Guru Kelas
14 Dessy Rosalia Rahayu, S.Pd Guru Kelas
15 Annis Pertiwi, S.Pd Guru Kelas
16 Ahmad Syahlan Fuadi, S.Pd Guru Kelas
17 Farrah Fathimah Az Zahra, S.Pd Guru PAI
18 Chandra Nugroho, A.Md.M Guru Kelas
19 Nadha Suci Ramadhan, S.Pd Guru PLBJ
20 Nurul Safira, S.Pd Guru Kelas
21 Afifah Nur Fadhillah, S.Pd Guru Kelas
22 Ariani Noor Bestari, S.Pd Guru Kelas
23 Elisa Yus Farida, S.Pd Guru Kelas
24 Hanifah Ulfa Kusuma Wardani, S.Pd Guru Kelas
25 Muhammad Yakub, S.Or Guru PJOK
26 Triweni Feberlina Mendrofa Guru Agama Kristen
27 Antonia Marianne Kristivani, S.Sos Guru Agama Katolik
28 Nuni Anggraini, SE Administrasi
29 Minarni Tata Usaha
30 Yunika Andini Penjaga Perpustakaan
31 Dedi Rohadi Pesuruh
32 Widiamulya Satpam
33 Kohandi Pesuruh
34 Aisyam Pesuruh